Allegro

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2020

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2020 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte Datum voor indiening
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2020 ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

Uitzondering:

 • Vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
 • Genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut

Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

 • Uiterlijk op 24 juli 2020 voor de aangiften juni 2020.
 • Uiterlijk op 24 augustus 2020 voor de aangifte van juli 2020.

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave Datum voor indiening
Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2020 ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2020 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2020) en ten laatste op 20 augustus 2020 (aangifte van juli 2020).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zullen wij uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten debiteren. Deze nalatigheidsinteresten berekenen we overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand).

Wij annuleren, onder strikte voorwaarden, die nalatigheidsinteresten echter als de belasting die u moet betalen op basis van uw btw-aangifte (vak 71) niet hoger is dan 125.000 euro. Als u zich in deze situatie bevindt moet u geen stappen ondernemen. Wij zorgen dan voor de annulering van de nalatigheidsinteresten.

Cumulatieve voorwaarden voor de opheffing van de nalatigheidsinteresten

Kwartaalbelastingplichtigen - Handelingen van het 2de kwartaal 2020

 • 1°  indiening, uiterlijk op 10 augustus, van de aangifte voor de handelingen van het 2de kwartaal;
 • 2°  betaling uiterlijk op 20 juli, van het bedrag dat tenminste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van het 1ste kwartaal, vermeerderd met het bedrag dat op 20 juli nog verschuldigd is voor aangiften van vroegere kwartalen;
 • 3°  betaling, uiterlijk op 10 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van het 2de kwartaal.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juni 2020

 • 1°  indiening, uiterlijk op 10 augustus, van de aangifte voor de handelingen van juni;
 • 2°  betaling, uiterlijk op 20 juli, van het bedrag dat tenminste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van de maand mei, vermeerderd met het bedrag dat op 20 juli nog verschuldigd is voor aangiften van mei en van vroegere maanden.
 • 3°  betaling, uiterlijk op 10 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juni.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juli 2020

 • 1°  indiening, uiterlijk op 10 september, van de aangifte voor de handelingen van juli;
 • 2°  betaling, uiterlijk op 20 augustus, van het bedrag dat tenminste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van de maand juni, vermeerderd met het bedrag dat op 20 augustus nog verschuldigd is voor aangiften van juni en van vroegere maanden.
 • 3°  betaling, uiterlijk op 10 september, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juli.

OPMERKING

 

De betaling, te verrichten voor de een of andere van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont.  Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 8/1, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

ZIE OOK

 • https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/182-faciliteiten-btw-zomer-2020-voorbeelden-kwartaalindieners.pdf
 • https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/182-faciliteiten-btw-zomer-2020-voorbeelden-maandindieners.pdf
 • Of U kunt daarover meer informatie krijgen bij uw bevoegde kantoor (https://financien.belgium.be/nl/kantoren)

Belangrijke informatie komende van https://financien.belgium.be/nl/Actueel

Dit artikel delen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.