Allegro

Newsletter april 2022

Allegro Windows maakt autofiscaliteit eenvoudiger

U weet waarschijnlijk dat de regels voor de aftrek van bedrijfswagens op 1 januari 2020 zijn veranderd. De nieuwe wet bepaalt dat een bedrijf of zelfstandige per voertuig een aparte berekening moet maken op basis van de CO2-uitstoot ervan, uitgedrukt in gram per afgelegde kilometer. Vervelende klus? Niet met Allegro Windows!

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe wet op de fiscaliteit van bedrijfswagens, zowel voor zelfstandigen als bedrijven. Volgens de nieuwe formule hangt de aftrekbaarheid af van de CO2-uitstoot uitgedrukt in gram per afgelegde kilometer. Het nieuwe berekeningsmodel is van toepassing op alle voertuigen die vanaf 1 januari 2018 zijn aangekocht. Het geeft boekhouders nog wat meer werk, maar niet als ze Allegro Windows gebruiken! De nieuwe verplichting is immers als een functie in de boekhoudsoftware geïntegreerd. Het volstaat om de gegevens van de verschillende parameters in te voeren, waarna Allegro Windows de fiscale aftrek voor u berekent!

Allegro Windows evolueert mee met de wetgeving

De federale formules van de bedrijfswagenfiscaliteit worden elk jaar geïndexeerd, maar verder verandert er in 2022 niets. De geïndexeerde basisformule van 2020 blijft dus gelden voor benzine- en dieselwagens, hybride en elektrische auto’s en zelfs auto’s op waterstof. Maar de Belgische wetgeving zal ook blijven evolueren om tegen 2026 bij koolstofvrije mobiliteit uit te komen. Bij Allegro volgen wij de fiscale vergroening op de voet, zodat de Allegro Windows die u gebruikt altijd up-to-date is.

Nog vragen?

Stuur dan zeker een e-mail naar sales@allegro.be of bel ons op 02 371 49 11.

 

Dan toch geen verbod op cryptomunten in Europa

De financiële commissie van het Europees Parlement heeft een voorstel verworpen om het delven van cryptomunten te verbieden.

De passage die het delven van virtuele munten als bitcoin en ethereum moest verbieden, is geschrapt uit een ruimer voorstel met regels voor cryptomunten en andere digitale eigendommen. Er hing een verbod in de lucht, omdat sommige cryptomunten die steunen op de "proof-of-work"-methode, heel veel energie verbruiken. Maar de meerderheid van de parlementsleden stemde tegen dit artikel. Cryptomunten delven mag dus nog altijd en het voorstel probeert nu regels op te leggen om de consument beter te beschermen en fraude te voorkomen.

 

Kmo’s sterker blootgesteld aan spear phishing

Bij social engineering-aanvallen nemen criminelen vaker kleine en middelgrote ondernemingen in het vizier. Volgens een onderzoek van beveiligingsfirma Barracuda zijn kmo’s drie keer zo vaak het doelwit van spear phishing dan grote organisaties.

Barracuda toont in een rapport aan dat een medewerker van een kmo met minder dan honderd werknemers 3,5 keer zo vaak het doelwit van spear phishing is dan werknemers bij grote organisaties. Bij phishing gooien de criminelen hun net zeer ruim uit, met standaardberichten, terwijl ze zich met spear phishing op een beperkt aantal gebruikers richten met sterk gepersonaliseerde berichten.

De bendeleden doen zich voor als medewerkers van een bekende organisatie of zelfs als collega’s. Zo verleiden ze hun slachtoffers om informatie door te spelen of een kwaadaardig bestand te downloaden. Volgens Barracuda gebruikten de criminelen in 2021 zo’n 12.000 besmette accounts om ongeveer drie miljoen berichten te verspreiden. Nog steeds volgens het onderzoek is het kapen van e-mailconversaties in 2021 met 270% toegenomen. Vooral Microsoft-accounts worden nagemaakt.

“Over het algemeen beschikken kleine bedrijven over minder middelen om zich te beveiligen en hebben ze ook minder kennis op dit domein. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor spear phishing-aanvallen”, zegt Alain Luxembourg, regional director Benelux bij Barracuda. Bovendien is volgens hem de traditionele e-mailbeveiliging (op basis van regels, policy’s en zwarte of witte lijsten) niet echt doeltreffend tegen spear phishing. De beste verdediging is medewerkers bewust te maken van het probleem en ze te leren hoe ze frauduleuze en verdachte e-mails kunnen herkennen.

 

Rusland zit binnenkort zonder dataopslag

Datanews verwijst naar een artikel in Bleepincomputer dat stelt dat de dataopslagcapaciteit van Rusland tegen mei volledig verzadigd zou zijn.

Door de boycot van westerse cloudproviders zien steeds meer Russische bedrijven zich verplicht om voor hun data in eigen land op zoek te gaan naar opslagcapaciteit. Maar de Russische datacentra zijn niet in staat om aan de sterk gestegen vraag naar lokale opslagcapaciteit te voldoen. De datanood zou extra nijpend worden, omdat ook de Russische overheden meer capaciteit nodig hebben voor hun “smart city”-projecten met videobewaking en gezichtsherkenning.

 

Loonsverhoging: +5,5 % tussen 2021 en 2022

Securex publiceerde cijfers waaruit blijkt dat de brutolonen die tussen januari 2021 en januari 2022 in België aan voltijdse werknemers werden uitbetaald, met 5,5% zijn gestegen. Bij de bedienden was de stijging van de brutolonen meer uitgesproken (+7 %) dan bij de arbeiders (+2,3 %). In januari 2022 verdiende een bediende bruto gemiddeld € 3757 en een arbeider € 2480.

De werknemers zagen het brutoloon op hun loonbrief dus stijgen. Terwijl in januari 2021 de uitbetaalde brutolonen nog ongeveer gelijk waren aan die van januari 2020, bleken ze in januari 2022 al met 7% toegenomen. Voor bedienden die onder PC 200 vallen, bedroeg de stijging van de uitbetaalde brutolonen in januari 2022 zelfs 7,9%. Arbeiders kregen in januari 2021 daarentegen 7,3% minder brutoloon uitbetaald dan in januari 2020, maar in januari 2022 was hun brutoloon opnieuw gestegen met 2,3%. Daarmee ontvangen ze bruto nog steeds 4,8% minder dan in januari 2020.

In deze context is het niet verwonderlijk dat ook de loonkosten van de werkgevers zijn gestegen, met 5% tussen 2021 en 2022. Bij de bedienden namen de loonkosten sterker toe (+6,7%) dan bij de arbeiders (+2%). Voor de bedienden van PC 200 betaalden de werkgevers zelfs 7,5% meer. Voor de arbeiders geldt dezelfde evolutie als bij de brutolonen: hun loonkosten lagen in januari 2022 nog altijd lager dan het pre-coronaniveau (-5%). Securex verwacht trouwens nog stijgingen van de loonkosten.

De horeca werd erg zwaar getroffen door de coronapandemie. Door de lockdown steeg de werkloosheid in de sector tot 26,7% in januari 2021, te vergelijken met slechts 0,5% in januari 2020. Bijgevolg daalden ook de loonkosten in de horeca tussen januari 2020 en januari 2021 met 24,5%. De brutolonen volgden dezelfde neerwaartse trend: -24,5%. In januari 2022 lagen de loonkosten nog steeds 3,3% lager dan in januari 2020. Dit komt omdat de werkloosheid in de horecasector met 7,6% nog steeds hoger ligt dan vóór corona. 

Dit artikel delen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.