Allegro

Newsletter januari 2022

E-facturatie is de toekomst. Bent u er klaar voor?

Wist u dat Allegro deel uitmaakt van het Peppol-netwerk? Dat is belangrijk, want het betekent dat u volledig veilig elektronische facturen kunt versturen en ontvangen. U doet dat bij voorkeur in het UBL-formaat, dat bedrijven de garantie geeft dat ze e-facturen correct kunnen lezen en verwerken. De Allegro-software hanteert automatisch dit formaat. We zetten de voordelen op een rijtje.

Elektronische facturatie verloopt volgens de internationale Peppol-norm. Die werd in 2008 in Europa ingevoerd om de digitalisering van overheidsaanbestedingen (e-procurement) te bevorderen. Sindsdien heeft deze norm ook op andere continenten ingang gevonden. Het Peppol-netwerk wil meer algemeen de commerciële transacties tussen overheden en leveranciers digitaliseren. Ook factureren hoort daarbij.

Een e-factuur is meer dan een factuur in PDF-formaat die iemand via e-mail verstuurt. Het gaat om een volwaardige digitale factuur in XML-formaat die automatisch wordt verwerkt met ERP- of boekhoudsoftware zoals Allegro Windows, Allegro Online en Subito. Allegro-software ondersteunt UBL, een XML-formaat voor factuurgegevens. Gegevens zoals bedrag, datum en btw-nummer worden automatisch geïmporteerd en bewaard. U hoeft dus niet langer kwitanties en facturen met de hand in te voeren.

Snel
Als u facturen via Peppol verstuurt, neemt uw boekhoudsoftware die taak automatisch voor zijn rekening en hoeft u dus geen gegevens opnieuw in te voeren.

Voordelig
Volgens een studie van de Universiteit Hasselt is een e-factuur goedkoper dan een factuur die u met de post of via e-mail verstuurt. De besparing kan tot 3,24 euro per factuur oplopen.

Verplicht
Verscheidene Europese landen eisen nu al dat u via Peppol factureert aan overheidsdiensten. De Vlaamse regering aanvaardt al sinds 2017 geen facturen in PDF-formaat meer. Vlaamse overheidsinstellingen verplichten hun leveranciers om elektronisch te factureren. Overstappen op elektronische facturatie levert u dus een commercieel voordeel op. Volgens DigiCrowd, waar Allegro bij is aangesloten, wordt in België momenteel nog maar 5% van alle facturen volledig digitaal opgemaakt en verstuurd.

Meer weten over onze diensten? Stuur een e-mail naar sales@allegro.be.

 

Gratis roaming in Europa verlengd tot 2032

De Europese Unie schafte de roamingtarieven al in 2017 af, maar deze maatregel van beperkte duur zou in juli 2022 aflopen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn nu overeengekomen om gratis roaming tot in 2033 te verlengen.

Voor mobiel bellen, sms’en en surfen in een ander EU-land gelden dus ook de volgende tien jaar dezelfde tarieven als thuis. De nieuwe regeling voorziet ook in een aantal verbeteringen. Zo moeten Europeanen in het buitenland dezelfde service en dezelfde verbindingskwaliteit krijgen als in hun eigen land. De nieuwe verordening wordt automatisch van kracht wanneer de vorige afloopt, in juli 2022.

 

Werken tot 67 jaar? Dat ziet maar een minderheid zitten

Vanaf 2030 is 67 jaar de wettelijke pensioenleeftijd. Volgens een enquête van Securex bij 1.512 werknemers wil ruim negen van de 10 werknemers niet tot 67 jaar werken. En meer dan de helft denkt zelfs niet te kunnen werken tot 65 jaar, zowel om mentale als fysieke redenen.

Op de vraag tot welke leeftijd ze dan wel zouden kunnen werken, antwoordde 56,7% van de werknemers dat ze dit niet volhouden tot 65 jaar, de huidige pensioenleeftijd. En zou de toekomstige pensioenleeftijd van 67 jaar haalbaar zijn? 83,7% meent van niet. Los van de vraag hoelang werknemers kunnen werken, peilde de enquête ook naar hun motivatie om te blijven werken. 71,2% verklaart niet tot 65 jaar te willen werken en zelfs 91,5% ziet 67 jaar helemaal niet zitten.

“De leeftijdscategorie 50 tot 59 jaar wordt het meest getroffen door langdurige afwezigheid op het werk. Als jobs niet beter werkbaar worden gemaakt, zal het opschuiven van de pensioenleeftijd niet volstaan om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Voor sommige werknemers is langdurige afwezigheid vaak nog de enige uitweg”, aldus Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex. “Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat het werk draaglijk blijft”, zegt hij nog.

Verschil jonge en oudere werknemers

Werknemers ouder dan 55 jaar beoordelen hun jobkansen anders dan hun jongere collega’s. “Werknemers in de herfst van hun loopbaan hebben vaker dan hun jongere collega’s het gevoel dat ze vastzitten in hun huidige job en nog maar weinig nieuwe kansen krijgen”, meent Nathalie Mertens, Managing Partner bij Securex Consulting. “Het is van cruciaal belang dat ze voldoende kansen krijgen om een nuttige rol in of zelfs buiten hun organisatie te vervullen. Werkgevers kunnen hen bijvoorbeeld aanstellen als mentor voor jongere collega’s of deeltijds kennis laten doorgeven in het onderwijs. Op die manier gaat hun kennis niet verloren.”

 

Verzekering tegen cybercriminaliteit

Proximus en Axa Partners lanceren de verzekeringspolis “Cyber Care”, die ondersteuning biedt bij cybermisdrijven. Het product is in 2021 al op kleine schaal getest, nu wordt het ruimer aangeboden.

Voor 4,99 euro per maand biedt de verzekering de klok rond technische, juridische, financiële en psychologische bijstand aan gezinsleden die het slachtoffer van cybercriminaliteit zijn. Cyber Care treedt ook op bij slechte ervaringen met online winkelen (bijvoorbeeld een levering die niet aankomt of niet het beloofde product bevat). De terugbetaling kan in dat geval oplopen tot 5.000 euro. Er is ook in ondersteuning voorzien bij online pesten en laster.

 

4 trends voor cloud computing volgens Gartner

Gartner ziet vier nieuwe trends voor cloudcomputing, een markt die volgens de Amerikaanse IT-consultant jaarlijks met meer dan 20% zal groeien. Tegen 2026 zouden de uitgaven voor de public cloud bovendien meer dan 45% van alle informaticakosten van bedrijven gaan uitmaken, tegenover minder dan 17% in 2021.

De economische, organisatorische en maatschappelijke impact van de pandemie versnelt de digitale innovatie en invoering van clouddiensten, meent Gartner. Dit geldt met name voor samenwerking, werken op afstand en nieuwe digitale diensten om in bedrijven het hybride personeelsbestand te ondersteunen.

1. De cloud is overal
Hybride, multicloud- en edge-omgevingen groeien en vormen de basis voor nieuwe gedistribueerde cloudmodellen. Nieuwe ontwikkelingen bij draadloze communicatie (5G R16 en R17) zullen de cloud ruimer beschikbaar maken, met een dieper en alomtegenwoordig gebruik. Een betere ervaring met mobiel bankieren is daarvan een goed voorbeeld.

2. Regionale cloud-ecosystemen
Toenemende geopolitieke versnippering van de regelgeving, protectionisme en naleving van de industriële regelgeving stimuleren het ontstaan van nieuwe regionale en verticale cloud-ecosystemen. Financiële bedrijven en overheden willen op kritieke domeinen minder afhankelijk zijn (lock-in) van leveranciers in het buitenland en ‘single points of failure’ met die cloudproviders vermijden.

3. Duurzamere cloud
Cloudproviders zullen inspelen op de groeiende focus op duurzaamheid. Ze zullen op een ambitieuzere manier streven naar CO2-neutraliteit. “De komende jaren zullen bedrijven aan nieuwe duurzaamheidseisen moeten voldoen. Welke leverancier van cloudservices een bedrijf kiest, zal bijgevolg ook afhangen van de milieu-initiatieven die hij neemt”, zegt Henrique Cecci, Senior Research Director bij Gartner.

4. Programmeerbare en geautomatiseerde infrastructuur
Gartner verwacht dat infrastructuur- en cloudplatformleveranciers massaal zullen overstappen op clouddiensten die volledig beheerd zijn en gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) en machinelearning (ML).

Découvrez également notre application de facturation.
Partager cet article
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.